Dành thời gian với con trẻ

cc1 (1).png

Luôn tạo cảm xúc tích cực

c2.png

Lên lịch trình nào!
 

c3.png

Ứng phó với những hành vi không đúng đắn của trẻ

c4.png

Giữ bình tĩnh và kiểm soát sự căng thẳng

Cùng nhau nói chuyện về chủ đề COVID-19

Bảo đảm an toàn cho trẻ trên mạng

7.png

Cân đối ngân sách gia đình trong giai đoạn khó khăn về tài chính

8.png

Gia đình hòa thuận

9.png

Học thông qua vui chơi

10.png

Làm gì khi nóng giận

Chăm sóc con trong môi truống nhà ờ và cộng đông đông đúc

Facebook.png

Follow us on Facebook
to get the latest tips!

©2020 by Parenting for Lifelong Health.