AFRIKAANS

Een - tot - Eentyd


Hou Dit Positief

Skep struktuur!

cc1 (1).png
c2.png
c3.png

Slegte Gedrag

c4.png

Bly Kalm en Beheer Stres

Praat oor COVID-19

 

ZULU

1

 2

3

cc1 (1).png
c2.png
c3.png

4

c4.png

 5

 6

 

XHOSA

Ixesha Lomnye Nomnye

cc1 (1).png

Yigcine ilungilee

c2.png

Ulwakhiwo Phezulu

c3.png

Isimilo esingalunganga

c4.png

Hlala uzolile kwaye ululawule uxinzelelo

Ukuthetha malunga ne COVID-19

 

SHONA

Nguva yakaringana neumwe neumwe mumhuri

cc1 (1).png

Kuchengetedza tariro

c2.png
c2.png

Ivai nehurongwa wakajeka

c3.png

Hunhu hwakaipa

c4.png

Gadzikanai nekugona kusanetsekana mupfungwa

Kutaura nezve

COVID-19

 

NDEBELE

Isikhathi sokuxoxisana libabili

cc1 (1).png

Cabanga okuhle ngaso sonke isikhathi

c2.png

Hlelani okokwenza

c3.png

Ukungaziphathi okuhle

c4.png

Uzithobe unanzelele okukukhathazayo / istress

Ukuxoxisana ngeCOVID-19

 

SETSWANA

Nako ya bana ka bonosi

cc1 (1).png

Dira gore onne le bomolemo

c2.png

Ithulaganye!

c3.png

Maitshwaro a a sa siamang

c4.png

Ritibatsa maikutlo o laole kgatelelo maikutlo

Go bua ka COVID-19

Go babalela bana fa ba le mo maranyaneng

7.png

Tekanyetso kabo ya madi ya malwapa mo dinakong
tsa kgatelelo maikutlo e e bakwang ke madi

8.png

Kutlwano ya balelwapa mo lelwapeng

9.png

Go ithuta ka go tshameka

10.png

Fa re galefa

Thuto le kgodiso ya ngwana kwa merafeng le kwa

malwapeng a a leng mosuke

Thanks for the following organisation for their translations

Facebook.png

Follow us on Facebook
to get the latest tips!

©2020 by Parenting for Lifelong Health.