Čas vyhradený jeden pre druhého

Zvoľte pozitívny prístup

Dajte dňom štruktúru!

cc1 (1).png
c2.png
c3.png

Zlé správanie

Snažte sa zachovať pokoj a zvládnuť stres

Rozprávajte sa o COVID-19

c4.png
Facebook.png

Follow us on Facebook
to get the latest tips!

©2020 by Parenting for Lifelong Health.