Baş-başa qaldığınız vaxtın keçirilməsi

cc1 (1).png

Müsbət əhval-ruhiyyənin saxlanılması

c2.png

Vaxtın təşkil edilməsi

c3.png

İntizama əməl edilməsi

c4.png

Sakitliyin saxlanılması və vaxtın idarə edilməsi

Uşaqlara COVID 19 haqqında danışın

Facebook.png

Follow us on Facebook
to get the latest tips!

©2020 by Parenting for Lifelong Health.