አንድ ለአንድ በግል የምንገናኝበት ጊዜ

cc1 (1).png

አንድ ለአንድ በግል የምንገናኝበት ጊዜ

c2.png

መዋቅርን ማደራጀት

c3.png

መጥፎ ባህሪይ

c4.png

በመረጋጋት ጭንቀትን ተቆጣጠሩት

ስለ ኮቪድ-19 መነጋገር

Facebook.png

Follow us on Facebook
to get the latest tips!

©2020 by Parenting for Lifelong Health.