ልጆች ኢንተርኔት ሲጠቀሙ ደህንነታቸው እንዲጠበቅ ማድረግ

7.png

የገንዘብ ውጥረት/ ጭንቀት ወቅት የቤተሰብ በጀት ማውጣት

8.png

የቤተሰብ ስምምነት በቤት ውስጥ

9.png

በጨዋታ በኩል መማር

ስንናደድ

በተጨናነቁ/ በተጣበቡ ቤቶች እና ማሕበረሰብ ውስጥ ወላጅነት

10.png

አንድ ለአንድ በግል የምንገናኝበት ጊዜ

cc1 (1).png

አንድ ለአንድ በግል የምንገናኝበት ጊዜ

c2.png

መዋቅርን ማደራጀት

c3.png

መጥፎ ባህሪይ

c4.png

በመረጋጋት ጭንቀትን ተቆጣጠሩት

ስለ ኮቪድ-19 መነጋገር

Facebook.png

Follow us on Facebook
to get the latest tips!

©2020 by Parenting for Lifelong Health.