Koha individuale me secilin femije

cc1 (1).png

Te qenit pozitiv (optimist)

c2.png

Organizohuni!

c3.png

Sjelljet e keqija

c4.png

Ruani qetesine dhe menaxhoni stresin

Te flasim rreth COVID-19

Si t’ i mbani fëmijët të sigurt online

7.png

Buxhetimi familijar gjatë periudhës së stresit financiar

8.png

Harmonia familijare në shtëpi

9.png

Të nx ënit përmes lojërave

10.png

Kur ndihemi të inatosur

Prindërimi në dhe në komunitete me shumë anëtarë

Facebook.png

Follow us on Facebook
to get the latest tips!

©2020 by Parenting for Lifelong Health.